Cây nội thất

Sen đá

Terrarium

Sen đá, Terrarium, Cây văn phòng, Cây hương liệu

sen đá chậu con vật, sen đá mix
Sen đá chậu sứ con vật G022135.000 
sen đá mix, sen đá chậu gốm
Sen đá chậu gốm G021135.000 
cẩm nhung, tiểu cảnh cẩm nhung
Tiểu cảnh cẩm nhung – may mắn 2245.000 
tiểu cảnh cẩm nhung
Tiểu cảnh cẩm nhung – may mắn245.000 
sen đá mix, sen đá chậu sứ con vật
Sen đá chậu sứ con vật G020135.000 
Sen đá mix, sen đá chậu sứ, sen đá đẹp
Sen đá chậu sứ G019135.000 
sen đá mix, sen đá gốm, sen đá đẹp, tiểu cảnh sen đá
Sen đá chậu gốm G018135.000 
Cây bạch chỉ, cây văn phòng, cây nội thất, cây trong nhà
Cỏ lan chi95.000 
vạn lộc kết hợp lan chi
Vạn lộc – Lan chi220.000 

Chăm sóc sen đá sao cho đúng ?