Tháng Hai 2020

Hướng dẫn trồng và chăm sóc hoa mắt huyền từ hạt giống

Hướng dẫn trồng và chăm sóc hoa mắt huyền từ hạt giống

Cây hoa mắt huyền có thể dễ dàng gieo trồng bằng hạt giống từ cây có sẵn bằng cách thu thập vỏ hạt khô từ cây sau khi nó đã nở và lưu trữ chúng trong một túi nhựa. Chúng sẽ tồn tại ít nhất hai năm nếu được giữ khô và không bị đóng băng. Đây là một cây leo phát triển mạnh mẽ thường được trồng làm hàng rào vào ngày hè hoặc trồng chậu làm cảnh để trong nhà. Nó tạo ra sự hấp…