Cây hương liệu

Các cây hương liệu, cây hương thảo, xạ hương, bạc hà, húng tây, cây húng chanh, cúc mốc và các loại cây hương liệu khác

 • Húng chanh

  60.000 
 • Húng Tây (Quế) ngọt – Basil Sweet

  60.000 
 • Bạc hà – chocomint (bầu)

  90.000 
 • Xạ hương – bầu (thyme)

  80.000 
 • Cúc mốc chậu sứ

  265.000 
 • Bầu cây tùng thơm

  160.000 
 • Bầu cây Hương thảo

  75.000