Cây treo ban công

Các cây treo ở ban công, cửa sổ, treo ngoài trời, trong nhà, các cây treo ban công khỏe đẹp, các cây treo hoa

  • Vạn niên thanh treo (Xanh)

    135.000 
  • Chậu cây thường xuân treo ban công

    160.000 
  • Chậu cây dương xỉ treo ban công

    135.000