Cây để bàn

 • Cây trúc phát lộc để bàn

  160.000 ₫
 • Cây sao sáng để bàn

  190.000 ₫
 • Cây phú quý để bàn

  170.000 ₫
 • Cây lá sim rủ để bàn

  165.000 ₫
 • Cây đuôi công Calathea Climate

  210.000 ₫
 • Cây Lan quân tử để bàn

  190.000 ₫
 • Cây bàng singapore để bàn

  165.000 ₫
 • Cây đuôi công xanh để bàn

  190.000 ₫
 • Cây hạnh phúc để bàn

  220.000 ₫
 • Tiểu cảnh kim tiền để bàn S16 (Quà tặng)

  335.000 ₫
 • Ngũ gia bì bonsai để bàn

  220.000 ₫
 • Tiểu cảnh cẩm nhung S13 quà tặng 3

  185.000 ₫
 • Tiểu cảnh cẩm nhung S13 quà tặng 2

  195.000 ₫
 • Tiểu cảnh mộc hương S15 quà tặng để bàn

  360.000 ₫ 350.000 ₫
 • Tiểu cảnh kim ngân S15 để bàn quà tặng

  360.000 ₫ 350.000 ₫