Cây để bàn

 • Tiểu cảnh cẩm nhung S13 quà tặng

  200.000 ₫
 • Tiểu cảnh cau tiểu trâm mix S16

  350.000 ₫
 • Tiểu cảnh cúc mốc để bàn

  350.000 ₫
 • Tiểu cảnh cau tiểu trâm mix cẩm nhung ASHA

  260.000 ₫
 • Lan ý thủy sinh

  190.000 ₫
 • Cây phát lộc thủy sinh

  160.000 ₫
 • Vạn niên thanh thủy sinh

  160.000 ₫
 • Phong lá đỏ để bàn

  265.000 ₫
 • Cây hoa trạng nguyên – Cây trưng ngày tết

  320.000 ₫
 • Tiểu cảnh mộc hương (quà tặng) ý nghĩa

  350.000 ₫
 • Tiểu cảnh cúc mốc (quà tặng) ý nghĩa

  365.000 ₫
 • Kim ngân lượng để bàn

  285.000 ₫
 • Tiểu cảnh để bàn (quà tặng) 20-10

  240.000 ₫
 • Tiểu cảnh kim ngân (quà tặng) 20-10

  350.000 ₫
 • Vạn lộc để bàn (quà tặng 20-10)

  190.000 ₫