Cây để bàn

 • Kim tiền chậu sứ quà tặng 20/10

  180.000 ₫
 • Tùng la hán chậu sứ trụ

  180.000 ₫ 165.000 ₫
 • Trường sinh chậu sứ trụ

  180.000 ₫
 • Trường sinh chậu hạt dẻ

  160.000 ₫
 • Cây thẻ bài chậu sứ để bàn

  180.000 ₫
 • Dương xỉ đuôi phụng để bàn

  180.000 ₫ 165.000 ₫
 • Hồng môn chậu sứ để bàn

  220.000 ₫
 • Ngọc ngân chậu sứ

  180.000 ₫
 • Ngũ gia bì chậu sứ để bàn

  180.000 ₫
 • Trầu bà đế vương chậu sứ

  185.000 ₫
 • Tùng bồng lai chậu sứ Asha

  190.000 ₫
 • Kim ngân 3 củ chậu sứ S11 – L

  220.000 ₫
 • Cây lưỡi hổ để bàn

  185.000 ₫
 • Kim tiền chậu sứ để bàn

  180.000 ₫
 • Lan hồ điệp S18

  585.000 ₫ 550.000 ₫