Cây để bàn

 • Cây kim ngân lượng chậu sứ

  320.000 ₫
 • Thông noel chậu sứ S2

  350.000 ₫
 • Thông noel chậu sứ

  350.000 ₫
 • Thông noel hộp gỗ

  350.000 ₫
 • Tiểu cảnh cẩm nhung G14

  240.000 ₫
 • Cẩm nhung tiểu cảnh gỗ Cafedo

  240.000 ₫
 • Thường xuân chậu sứ trắng

  185.000 ₫
 • Cúc mốc chậu sứ XK (m)

  220.000 ₫ 180.000 ₫
 • Cỏ Lan Chi chậu sứ XK

  135.000 ₫
 • Cau tiểu trâm chậu sứ XK (decor2)

  165.000 ₫
 • Cần thăng chậu XK (decor cú)

  180.000 ₫
 • Kim ngân 1 củ hạt dẻ

  180.000 ₫
 • Cau tiểu trâm chậu sứ XK (decor1)

  165.000 ₫
 • Đuôi công xanh chậu sứ XK (Cao)

  220.000 ₫
 • Cần thăng decor tượng phật

  180.000 ₫