Cây để bàn

 • Trầu bà đế vương chậu sứ XK (Cao)

  220.000 ₫
 • Lan ý chậu sứ xuất khẩu (cao)

  245.000 ₫ 220.000 ₫
 • Dương xỉ nhật chậu sứ trắng XK

  145.000 ₫
 • Tiểu cảnh cẩm nhung – may mắn 2

  245.000 ₫
 • Tiểu cảnh cẩm nhung – may mắn

  245.000 ₫
 • Cỏ lan chi

  95.000 ₫
 • Vạn lộc – Lan chi

  220.000 ₫
 • Trầu bà đại đế – trầu bà đế vương xanh

  180.000 ₫
 • Thường Xuân – ivy G12

  150.000 ₫
 • Cây kim tiền chậu sứ xuất khẩu

  180.000 ₫
 • Dương xỉ đuôi công G12

  150.000 ₫
 • Cau tiểu trâm – Cau may mắn

  130.000 ₫
 • Cúc mốc chậu sứ

  265.000 ₫
 • Cây phát lộc (tài lộc)

  160.000 ₫ 135.000 ₫
 • Cẩm nhung thủy tinh TT002

  90.000 ₫