Cây nội thất Size lớn

 • Cây dương xỉ chậu sứ S20

 • Bàng singapore chậu sứ S28

 • Cây tổ chim chậu sứ S20

 • Cây ngũ gia bì chậu sứ S23

 • Cau phú quý chậu sứ S28

 • Cây đại phú gia nội thất

 • Cây kim tiền chậu sứ S28

 • Cây chuối rẻ quạt nội thất

 • Cây phát tài núi chậu sứ S28

 • Trầu bà cánh phượng chậu sứ S28

 • Bàng singapore size nhỡ chậu sứ S23

 • Bạch mã hoàng tử chậu sứ S28

 • Lưỡi hổ chậu sứ S28