Cây phong thủy

 • Cau tiểu trâm chậu sứ XK (decor1)

  165.000 
 • Cần thăng decor tượng phật

  180.000 
 • Trầu bà đế vương chậu sứ XK (Cao)

  220.000 
 • Lan ý chậu sứ xuất khẩu (cao)

  245.000  220.000 
 • Vạn lộc – Lan chi

  220.000 
 • Trầu bà đại đế – trầu bà đế vương xanh

  180.000 
 • Cây kim tiền chậu sứ xuất khẩu

  180.000 
 • Cau tiểu trâm – Cau may mắn

  130.000 
 • Cây phát lộc (tài lộc)

  160.000  135.000