Chậu trồng cây

Chậu trồng cây các loại, chậu sứ trồng cây, chậu thủy tinh, chậu gỗ trồng cây, chậu sứ mini, chậu sứ to, chậu xuất khẩu. Xanhdecor.com – 0918.889.611

 • Minimal Wood 3 – Ống nước cây xanh

  180.000 
 • Minimal Wood 2 – Ống nước cây xanh

  125.000 
 • Minimal Wood 1 – Ống nước cây xanh

  115.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D60 R24 C30

  550.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D50 R24 C30

  465.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D60 R24 C24

  495.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D50 R24 C24

  440.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D60 R20 C20

  425.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D50 R20 C20

  375.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D50 R15 C15

  345.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D40 R15 C15

  305.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D30 R15 C15

  245.000 
 • Chậu hàng rào gỗ nhựa composite D60 R25 C30

  580.000 
 • Chậu hàng rào gỗ nhựa composite D50 R25 C30

  495.000 
 • Chậu hàng rào gỗ nhựa composite D60 R25 S25

  535.000