Chậu trồng cây

Chậu trồng cây các loại, chậu sứ trồng cây, chậu thủy tinh, chậu gỗ trồng cây, chậu sứ mini, chậu sứ to, chậu xuất khẩu. Xanhdecor.com – 0918.889.611

 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D60 C20 S20

  400.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D50 C20 S20

  350.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D50

  320.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D40

  260.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D30

  205.000 
 • Chậu hàng rào gỗ nhựa composite D60 C25 S30

  550.000 
 • Chậu hàng rào gỗ nhựa composite D50 C25 S30

  475.000 
 • Chậu hàng rào gỗ nhựa composite D60 C25 S25

  500.000 
 • Chậu hàng rào gỗ nhựa composite D50 C25 S25

  450.000 
 • Chậu hàng rào gỗ nhựa composite D60 C20 S20

  480.000 
 • Chậu hàng rào gỗ nhựa composite D50 C20 S20

  400.000 
 • Chậu hàng rào gỗ nhựa composite D50

  370.000 
 • Chậu hàng rào gỗ nhựa composite D40

  300.000 
 • Chậu hàng rào gỗ nhựa composite D30

  250.000 
 • Chậu sứ trắng kiểu S018

  75.000