Sản phẩm sen đá

 • Sen đá chậu sứ con vật G022

  135.000 
 • Sen đá chậu gốm G021

  135.000 
 • Sen đá chậu sứ con vật G020

  135.000 
 • Sen đá chậu sứ G019

  135.000 
 • Sen đá chậu gốm G018

  135.000 
 • Sen đá chậu gỗ G017

  335.000 
 • Sen đá chậu gỗ G016

  260.000 
 • Sen đá chậu gỗ G015

  315.000 
 • Sen đá combi lọ tim G014

  135.000 
 • Sen thơm G014

  135.000 
 • Pudding Sen tim TT009

  75.000 
 • Pudding Xương rồng TT008

  75.000 
 • Pudding Móng rồng sọc trắng TT007

  75.000 
 • Pudding Sen dù TT006

  75.000 
 • Pudding Sen đá TT005

  75.000