Sản phẩm sen đá

Các sản phẩm cây sen đá, sen đá trồng chậu sứ, lọ thủy tinh, sen đá combi, sen đá trồng tiểu cảnh và các sản phẩm sen đá khác của Xanhdecor

 • Sen đá chậu sứ con vật G022

  135.000 ₫
 • Sen đá chậu gốm G021

  135.000 ₫
 • Sen đá chậu sứ con vật G020

  135.000 ₫
 • Sen đá chậu sứ G019

  135.000 ₫
 • Sen đá chậu gốm G018

  135.000 ₫
 • Sen đá chậu gỗ G017

  335.000 ₫
 • Sen đá chậu gỗ G016

  260.000 ₫
 • Sen đá chậu gỗ G015

  315.000 ₫
 • Sen đá combi lọ tim G014

  135.000 ₫
 • Sen thơm G014

  135.000 ₫
 • Pudding Sen tim TT009

  75.000 ₫
 • Pudding Xương rồng TT008

  75.000 ₫
 • Pudding Móng rồng sọc trắng TT007

  75.000 ₫
 • Pudding Sen dù TT006

  75.000 ₫
 • Pudding Sen đá TT005

  75.000 ₫