Sen đá

Cây sen đá bầu, các cây sen đá mini, các giống sen đá độc lạ của Việt Nam và trên thế giới đều có sẵn tại tiệm cây xanh