Sen đá

 • Sen hàm cá sấu

  25.000 
 • Xương rồng bánh sinh nhật

  35.000 
 • Xương rồng bông tuyết

  35.000 
 • Xương rồng sùi

  35.000 
 • Sen phụng hoàng (Đuôi phụng)

  25.000 
 • Sen mỏ vịt

  25.000 
 • Sen hồ lô

  25.000 
 • Sen ngọc cánh tròn

  35.000 
 • Sen hồng cánh cứng

  35.000 
 • Sen móng rồng pháp

  25.000 
 • Sen móng rồng xanh

  25.000 
 • Sen trúc xanh

  25.000 
 • Sen kim

  25.000 
 • Sen Hạt Gạo

  25.000 
 • Sen đá hàm cá mập

  25.000 
error: Xanhdecor.com - Modern Plants for Urban (0918.889.611)