Sen đá

 • Sen ngọc dạ quang

  30.000 
 • Sen nhung viền đỏ

  25.000 
 • Sen ống điếu

  25.000 
 • Sen tim

  25.000 
 • Sen đá cỏ ngọc

  25.000 
 • Sen thái

  25.000 
 • Sen cẩm thạch – DOLA

  25.000 
 • Ngọc bích trắng

  25.000 
 • Bích xanh – Sen ngọc bích

  25.000 
 • Xương rồng Tai thỏ

  35.000 
 • Sen đá viền tím

  25.000 
 • Sen móng rồng sọc trắng

  25.000 
 • Sen Tứ Phương

  25.000 
 • Sen chuỗi ngọc đứng

  25.000 
 • Sen hoa hồng trắng

  25.000 
error: Xanhdecor.com - Modern Plants for Urban (0918.889.611)