Chậu cây monstera mix tiểu quỳnh và bình an

Chậu cây monstera mix tiểu quỳnh, bình an là một trong những chậu monstera được trồng mix lẫn với cây hoa tiểu quỳnh (lan càng cua) và cây bình an. Cả ba cây được phối với nhau vừa mang lại vẻ đẹp tươi mát vừa giúp chậu cây trở nên rực rỡ với những bông hoa tiểu quỳnh nở rộ, những nhánh bình an xanh mát.

Mô tả

Chậu cây monstera mix tiểu quỳnh, bình an là một trong những chậu monstera được trồng mix lẫn với cây hoa tiểu quỳnh (lan càng cua) và cây bình an. Cả ba cây được phối với nhau vừa mang lại vẻ đẹp tươi mát vừa giúp chậu cây trở nên rực rỡ với những bông hoa tiểu quỳnh nở rộ, những nhánh bình an xanh mát.

Lưu ý “Tiểu quỳnh không phải lúc nào cũng có sẵn”

Chậu xi măng đường kính 30cm.

Chậu cây monstera mix tiểu quỳnh, bình an
Chậu cây monstera mix tiểu quỳnh và bình an