Chậu gỗ HG002

Chậu gỗ HG 002 là sản phẩm chậu gỗ mini dùng để trồng sen đá, cẩm nhung các loại. Kích thước 22.5 * 8 * 5cm.

Chậu gỗ HG 002 là sản phẩm chậu gỗ mini dùng để trồng sen đá, cẩm nhung các loại. Kích thước 22.5 * 8 * 5cm.

Sen đá chậu gỗ, chậu gỗ mini Sen đá chậu gỗ, chậu gỗ mini