XanhdecorChậu trồng câyChậu sứ trồng câyChậu sứ DUNE CG026
Sẵn hàng giao

Chậu sứ DUNE CG026

Chậu sứ DUNE CG026 trồng cây loại nhỡ – hình ly ba chân

Loại sứ cao cấp phủ men bóng bên trong và men sần bên ngoài, phù hợp trồng cây nhỏ, sen đá, cây cảnh mini, xương rồng, trang trí.

Chậu sứ DUNE CG026 trồng cây loại nhỡ – hình ly ba chân

Loại sứ cao cấp phủ men bóng bên trong và men sần bên ngoài, phù hợp trồng cây nhỏ, sen đá, cây cảnh mini, xương rồng, trang trí.

Kích thước chậu: 80mm x 70mm