Chậu sứ men rạn CG023

40.000 

Chậu sứ men rạn CG023 được làm handmade với các đường vẽ thủ công và men rạn đẹp

Chậu phù hợp với việc trồng các dòng sen đá, xương rồng, cây cỡ nhỏ.

Mô tả

Chậu sứ men rạn CG023 hình chiếc ly được làm handmade với các đường vẽ thủ công và men rạn đẹp

Chậu phù hợp với việc trồng các dòng sen đá, xương rồng, cây cỡ nhỏ.

Chậu có  kích thước 100mm x 60mm x 75mm

Chậu sứ men rạn CG023
Chậu sứ men rạn CG023

40.000 

40.000