Chậu sứ tròn CG003

35.000 

Chậu sứ trồng cây loại mini – hình tròn siêu kute

Loại sứ cao cấp phủ men bóng trắng.

Kích thước: 6.5cm * 7.5cm * 5cm

Chậu sứ trồng cây loại mini – hình tròn siêu kute

Loại sứ cao cấp phủ men bóng trắng.

Kích thước: 6.5cm * 7.5cm * 5cm