XanhdecorChậu trồng câyChậu sứ trồng câyChậu sứ vuông CG001
Sẵn hàng giao

Chậu sứ vuông CG001

Chậu sứ trồng cây loại nhỡ – hình vuông

Loại sứ cao cấp phủ men bóng trắng.

Kích thước: 8,5×8,5×5,5 cm

40.000 

Chia sẻ

Chậu sứ trồng cây loại nhỡ – hình vuông

Loại sứ cao cấp phủ men bóng trắng.

Kích thước: 8,5×8,5×5,5 cm