Chậu sứ vuông CG002

22.000 

Chậu sứ trồng cây loại mini – hình vuông siêu kute

Loại sứ cao cấp phủ men bóng trắng.

Kích thước: 5.3cm * 5.3cm * 4.2cm

Mô tả

Chậu sứ trồng cây loại mini – hình vuông siêu kute

Loại sứ cao cấp phủ men bóng trắng.

Kích thước: 5.3cm * 5.3cm * 4.2cm

Chậu sứ vuông CG002

22.000 

22.000