Sen phật bà nhọn

25.000 

Sen phật bà nhọn là một loại trong dòng sen phật bà bên cạnh phật bà truyền thống, phật bà viền đỏ và phật bà nhung. những lá của phật bà nhọn nhiều hơn, dầy hơn và nhọn hơn.

Mô tả

Sen phật bà nhọn là một loại trong dòng sen phật bà bên cạnh phật bà truyền thống, phật bà viền đỏ và phật bà nhung. những lá của phật bà nhọn nhiều hơn, dầy hơn và nhọn hơn.

Chế độ chăm sóc của sen phật bà nhọn tương tự sen phật bà thông thường

sen phật bà nhọn, sen phật bà, sen đá, cây sen đá
Sen phật bà nhọn

25.000 

25.000