Sen thơm G014

135.000 

Sen thơm (nhất mạt hương) trồng trong chậu sứ xuất khẩu – Đường kính chậu 9cm.

mùi hương thơm ngát của sen thơm sẽ làm cho không gian bàn làm việc trở lên hiệu quả hơn bao giờ hết.

Sen thơm (nhất mạt hương) trồng trong chậu sứ xuất khẩu – Đường kính chậu 9cm.

mùi hương thơm ngát của sen thơm sẽ làm cho không gian bàn làm việc trở lên hiệu quả hơn bao giờ hết.