XanhdecorCây nội thấtCây hoaThu hải đường chậu M (mầu hồng phớt)
Sẵn hàng giao

Thu hải đường chậu M (mầu hồng phớt)

Chậu hoa thu hải đường màu phớt.

(Sản phẩm chậu nhựa, bọc gói quà tặng)

165.000 ₫

Chia sẻ

Chậu hoa thu hải đường màu phớt.

(Sản phẩm chậu nhựa, bọc gói quà tặng)