Tiểu cảnh cẩm nhung – may mắn 2

245.000 

Tiểu cảnh cẩm nhung (Fittonia – lá may mắn) và dương xỉ là một trong những set tiểu cảnh để bàn dễ chăm sóc, không đòi hỏi nhiều điều kiện ánh sáng.

Mô tả

Tiểu cảnh cẩm nhung (Fittonia – lá may mắn) và dương xỉ là một trong những set tiểu cảnh để bàn dễ chăm sóc, không đòi hỏi nhiều điều kiện ánh sáng.

Ý nghĩa: May mắn, hạnh phúc, luôn gặp những điều tốt đep trong cuộc sống.

Chế độ chăm sóc: Tưới nước 3 ngày 1 lần

cẩm nhung, tiểu cảnh cẩm nhung
Tiểu cảnh cẩm nhung – may mắn 2

245.000 

245.000