Xương rồng bánh sinh nhật chậu sứ S10

95.000 

Xương rồng bánh sinh nhật chậu sứ đường kính 9-10cm, Cao cả cây và chậu ~ 12-15 cm

Để bàn nhỏ xinh xắn

Xương rồng bánh sinh nhật chậu sứ đường kính 9-10cm, Cao cả cây và chậu ~ 12-15 cm

Để bàn nhỏ xinh xắn