XanhdecorXương rồngXương rồng chậu sứ mix
Sẵn hàng giao

Xương rồng chậu sứ mix

Xương rồng chậu sứ mix, chậu hạt dẻ đường kính chậu 11cm, cây và chậu để bàn, phù hợp quà tặng, xinh xắn.

Xương rồng chậu sứ mix, chậu hạt dẻ đường kính chậu 11cm, cây và chậu để bàn, phù hợp quà tặng, xinh xắn.