Xương rồng tai thỏ chậu sứ S7

75.000 

Xương rồng tai thỏ để bàn, chậu sứ đường kính chậu 6-7cm. Cao cả cây và chậu ~ 12cm

Để bàn nhỏ xinh xắn

Xương rồng tai thỏ để bàn, chậu sứ đường kính chậu 6-7cm. Cao cả cây và chậu ~ 12cm

Để bàn nhỏ xinh xắn