cây sen đá

 • Sen cỏ tím

  25.000 ₫
 • Sen phật bà nhọn

  25.000 ₫
 • Sen đá cánh bướm giống mới

  25.000 ₫
 • Sen biến hình – orostachys spinosa

  35.000 ₫
 • Sedum vàng – Sedum dạ quang

  30.000 ₫
 • Sen kim tuyến – Đá nhũ

  35.000 ₫
 • Sen dù lửa

  30.000 ₫
 • Sen Sống đời nhung

  25.000 ₫
 • Sen trúc xanh

  25.000 ₫