Cây nội thất

Cây nội thất, cây trong nhà, cây phong thủy, cây để bàn, cây thủy sinh và rất nhiều loại cây phát tài, phát lộc. Xanhdecor.com 0918.889.611

 • Cây đuôi công Calathea Medallion

  220.000 ₫
 • Lan càng cua chậu sứ

  215.000 ₫
 • Cây đa búp đỏ để bàn

  180.000 ₫
 • Cây đồng tiền để bàn (Money Plant)

  180.000 ₫
 • Đô la cẩm thạch chậu sứ (cây khuy áo)

  170.000 ₫
 • Sen thơm – nhất mạt hương để bàn

  180.000 ₫
 • Hạnh phúc bonsai mix cẩm nhung

  320.000 ₫
 • Cây lá măng (thủy tùng) mini

  120.000 ₫
 • Hoa Lan Angel mini để bàn

  190.000 ₫
 • Vảy ốc mầu chậu sứ S15

  220.000 ₫ 195.000 ₫
 • Cây kim ngân xoắn tim để bàn

  190.000 ₫
 • Cây kim giao để bàn

  190.000 ₫
 • Cây đuôi công (CALATHEA VITTATA)

  230.000 ₫
 • Cây đuôi công (Calathea Crimson Pink)

  230.000 ₫
 • Cây hạnh phúc bonsai

  310.000 ₫