Terrarium - Tiểu cảnh

Tiểu cảnh, tiểu cảnh để bàn, tiểu cảnh non bộ, quà tặng tiểu cảnh, terrarium, tiểu cảnh terrarium thủy tinh. Xanhdecor.com 0918.889.611

 • Tiểu cảnh kim tiền để bàn S16 (Quà tặng)

  335.000 
 • Tiểu cảnh cẩm nhung S13 quà tặng 3

  185.000 
 • Tiểu cảnh cẩm nhung S13 quà tặng 2

  195.000 
 • Tiểu cảnh mộc hương S15 quà tặng để bàn

  360.000 
 • Tiểu cảnh kim ngân S15 để bàn quà tặng

  360.000 
 • Tiểu cảnh cẩm nhung S13 quà tặng

  200.000 
 • Tiểu cảnh cau tiểu trâm mix S16

  350.000 
 • Tiểu cảnh cúc mốc để bàn

  350.000 
 • Tiểu cảnh cau tiểu trâm mix cẩm nhung ASHA

  260.000 
 • Tiểu cảnh mộc hương (quà tặng) ý nghĩa

  360.000 
 • Tiểu cảnh cúc mốc (quà tặng) ý nghĩa

  365.000 
 • Tiểu cảnh để bàn (quà tặng) 20-10

  240.000 
 • Tiểu cảnh kim ngân (quà tặng) 20-10

  365.000 
 • Set Terrarium T1032

  350.000 
 • Tiểu cảnh xương rồng chậu sứ XK

  245.000