Cây lọc không khí

Các loại cây lọc không khí trong nhà, trong phòng làm việc, giúp hấp thụ các chất độc hại trong không khí, chắn các tia bức xạ cho mọi người trong nhà

Close
error: Xanhdecor.com - Modern Plants for Urban (0918.889.611)