Cây lọc không khí

Các loại cây lọc không khí trong nhà, trong phòng làm việc, giúp hấp thụ các chất độc hại trong không khí, chắn các tia bức xạ cho mọi người trong nhà

 • Lan ý thủy sinh

  190.000 
 • Vạn niên thanh thủy sinh

  160.000 
 • Dương xỉ đuôi phụng để bàn

  180.000  165.000 
 • Ngũ gia bì chậu sứ để bàn

  180.000 
 • Trầu bà đế vương chậu sứ

  185.000 
 • Tùng bồng lai chậu sứ Asha

  190.000 
 • Cây lưỡi hổ để bàn

  185.000 
 • Thường xuân chậu sứ trắng

  185.000 
 • Cỏ Lan Chi chậu sứ XK

  135.000 
 • Trầu bà đế vương chậu sứ XK (Cao)

  220.000 
 • Lan ý chậu sứ xuất khẩu (cao)

  245.000  220.000 
 • Dương xỉ nhật chậu sứ trắng XK

  145.000 
 • Cỏ lan chi

  95.000 
 • Trầu bà đại đế – trầu bà đế vương xanh

  180.000 
 • Thường Xuân – ivy G12

  150.000