Chậu gỗ trồng cây

 • Minimal Wood 3 – Ống nước cây xanh

  180.000 
 • Minimal Wood 2 – Ống nước cây xanh

  125.000 
 • Minimal Wood 1 – Ống nước cây xanh

  115.000 
 • Chậu gỗ HG001

  35.000 
 • Chậu gỗ HG003

  55.000 
 • Chậu gỗ HG002

  45.000