Shop

 • Kệ gỗ mini S16

  55.000 
 • Kệ gỗ mini S14

  55.000 
 • Kệ gỗ mini S12

  50.000 
 • Xương rồng chậu sứ mix 8

  150.000 
 • Xương rồng chậu sứ mix 9

  150.000 
 • Xương rồng chậu sứ mix 7

  150.000 
 • Xương rồng chậu sứ mix 6

  150.000 
 • Xương rồng chậu sứ mix 5

  150.000 
 • Xương rồng chậu sứ mix 4

  150.000 
 • Xương rồng chậu sứ mix 3

  150.000 
 • Xương rồng chậu sứ mix 2

  150.000 
 • Xương rồng chậu sứ mix

  150.000 
 • Xương rồng móc, xương rồng nhện S7

  75.000 
 • Xương rồng núi (sùi) chậu sứ S7

  75.000 
 • Xương rồng bánh sinh nhật chậu sứ S10

  95.000