cây kim ngân

 • Cây kim ngân xoắn tim để bàn

  190.000 ₫
 • Kim ngân chậu sứ S20

  1 ₫
 • Tiểu cảnh kim ngân S15 để bàn quà tặng

  360.000 ₫ 350.000 ₫
 • Tiểu cảnh kim ngân (quà tặng) 20-10

  350.000 ₫
 • Kim ngân 3 củ chậu sứ S11 – L

  220.000 ₫
 • Kim ngân 1 củ hạt dẻ

  180.000 ₫