cây phong thủy

 • Cây kim giao để bàn

  190.000 
 • Cỏ Lan Chi chậu sứ XK

  135.000 
 • Cau tiểu trâm chậu sứ XK (decor2)

  165.000 
 • Cần thăng chậu XK (decor cú)

  180.000 
 • Kim ngân 1 củ hạt dẻ

  180.000 
 • Cau tiểu trâm chậu sứ XK (decor1)

  165.000 
 • Đuôi công xanh chậu sứ XK (Cao)

  220.000 
 • Cần thăng decor tượng phật

  180.000 
 • Trầu bà đế vương chậu sứ XK (Cao)

  220.000 
 • Lan ý chậu sứ xuất khẩu (cao)

  245.000  220.000 
 • Cỏ lan chi

  95.000 
 • Vạn lộc – Lan chi

  220.000 
 • Trầu bà đại đế – trầu bà đế vương xanh

  180.000 
 • Cây kim tiền chậu sứ xuất khẩu

  180.000