Chậu nhựa composit

 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D60 R24 C30

  550.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D50 R24 C30

  465.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D60 R24 C24

  495.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D50 R24 C24

  440.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D60 R20 C20

  425.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D50 R20 C20

  375.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D50 R15 C15

  345.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D40 R15 C15

  305.000 
 • Chậu kẻ chỉ gỗ nhựa composite D30 R15 C15

  245.000 
 • Chậu hàng rào gỗ nhựa composite D60 R25 C30

  580.000 
 • Chậu hàng rào gỗ nhựa composite D50 R25 C30

  495.000 
 • Chậu hàng rào gỗ nhựa composite D60 R25 S25

  535.000 
 • Chậu hàng rào gỗ nhựa composite D50 R25 C25

  475.000 
 • Chậu hàng rào gỗ nhựa composite D60 R20 C20

  480.000 
 • Chậu hàng rào gỗ nhựa composite D50 R20 C20

  430.000