chậu sứ để bàn

 • Chậu sứ trắng kiểu S018

  75.000 ₫
 • Chậu sứ trắng kiểu S017

  75.000 ₫
 • Chậu sứ trắng kiểu S016

  75.000 ₫
 • Chậu sứ hạt dẻ trắng S015

  55.000 ₫ – 110.000 ₫
 • Chậu sứ trắng kiểu S014

  75.000 ₫
 • Chậu sứ bo miệng trắng S010

  60.000 ₫
 • Chậu sứ bo lùn trắng S009

  65.000 ₫
 • Chậu sứ bo lùn trắng vẩy S008

  65.000 ₫
 • Chậu sứ trụ đen để bàn S007

  60.000 ₫
 • Chậu sứ trụ trắng để bàn S006

  60.000 ₫
 • Chậu sứ trụ kẻ trắng để bàn S005

  30.000 ₫ – 60.000 ₫
 • Chậu sứ trụ kẻ vẩy để bàn S004

  30.000 ₫ – 60.000 ₫
 • Chậu sứ vẩy S003

  65.000 ₫
 • Chậu sứ đen S002

  65.000 ₫
 • Chậu sứ trắng S001

  65.000 ₫