chậu trồng cây bé

 • Chậu sứ trụ đen để bàn S007

  60.000 ₫
 • Chậu sứ trụ trắng để bàn S006

  60.000 ₫
 • Chậu sứ trụ kẻ trắng để bàn S005

  30.000 ₫ – 60.000 ₫
 • Chậu sứ trụ kẻ vẩy để bàn S004

  30.000 ₫ – 60.000 ₫
 • Chậu sứ vẩy S003

  65.000 ₫
 • Chậu sứ đen S002

  65.000 ₫
 • Chậu sứ trắng S001

  65.000 ₫