cây trong nhà

 • Thường xuân chậu sứ trắng

  185.000 ₫
 • Cỏ Lan Chi chậu sứ XK

  135.000 ₫
 • Tiểu cảnh cẩm nhung – may mắn 2

  245.000 ₫
 • Tiểu cảnh cẩm nhung – may mắn

  245.000 ₫
 • Cỏ lan chi

  95.000 ₫
 • Vạn lộc – Lan chi

  220.000 ₫
 • Trầu bà đại đế – trầu bà đế vương xanh

  180.000 ₫