Dương xỉ nhật chậu sứ trắng XK

145.000 

Dương xỉ nhật chậu sứ trắng xuất khẩu. Đường kính chậu 10cm, cao cả cây và chậu là 20-25cm.

Thích hợp với điều kiện văn phòng. Không yêu cầu ánh nắng trực tiếp.

Mô tả

Dương xỉ nhật chậu sứ trắng xuất khẩu. Đường kính chậu 10cm, cao cả cây và chậu là 20-25cm.

Thích hợp với điều kiện văn phòng. Không yêu cầu ánh nắng trực tiếp.

Tưới nước 3 ngày 1 lần.

Công dụng:  Hút khí CO2 tại văn phòng, giúp thư giãn, thoải mái, tránh tia bức xạ máy tính

Dương xỉ nhật - Chậu sứ XK
Dương xỉ nhật chậu sứ trắng XK

145.000 

145.000