Lưỡi hổ xanh chậu sứ mini để bàn

180.000 

Cây lưỡi hổ xanh, cây lưỡi hổ xanh mini,
Lưỡi hổ xanh chậu sứ mini để bàn

180.000 

180.000