XanhdecorĐồ trang trí tiểu cảnhDecor ông sao, mặt trời, đám mây
Sẵn hàng giao

Decor ông sao, mặt trời, đám mây

Decor ông sao, mặt trời, đám mây – dùng để cắm trang trí Chất liệu composit an toàn. Phù hợp trang trí chậu cây, tiểu cảnh, terrarium, để trên kệ tivi.

Decor ông sao, mặt trời, đám mây – dùng để cắm trang trí Chất liệu composit an toàn. Phù hợp trang trí chậu cây, tiểu cảnh, terrarium, để trên kệ tivi.

Tiểu cảnh cẩm nhung, tiểu cảnh để bàn, tiểu cảnh quà tặng, quà tặng tiểu cảnh, cây quà tặng
Tiểu cảnh cẩm nhung để bàn
Tiểu cảnh cau tiểu trâm, tiểu cảnh để bàn, tiểu cảnh quà tặng, quà tặng tiểu cảnh, cây quà tặng
Tiểu cảnh cau tiểu trâm để bàn

Phù hợp với các quà tặng cây xanh, quà tặng tiểu cảnh để bàn, trang trí tiểu cảnh để bàn

Kích thước: 2cm x 2.3cm