Thu hải đường chậu M (mầu đỏ)

165.000 

Chậu hoa thu hải đường màu đỏ.

(Sản phẩm chậu nhựa, bọc gói quà tặng)

Chậu hoa thu hải đường màu đỏ.

(Sản phẩm chậu nhựa, bọc gói quà tặng)