Xương rồng chậu sứ mix 7

150.000 

Xương rồng chậu sứ mix, chậu tròn méo kính chậu 10cm, cây và chậu để bàn, phù hợp quà tặng, xinh xắn.

Xương rồng chậu sứ mix, chậu tròn méo kính chậu 10cm, cây và chậu để bàn, phù hợp quà tặng, xinh xắn.