XanhdecorXương rồngXương rồng móc, xương rồng nhện S7
Sẵn hàng giao

Xương rồng móc, xương rồng nhện S7

Xương rồng móc, xương rồng nhện (xương rồng bông tuyết) để bàn, chậu sứ đường kính chậu 6-7cm. Cao cả cây và chậu ~ 12cm

Để bàn nhỏ xinh xắn. 75k 1 chậu

Xương rồng móc, xương rồng nhện (xương rồng bông tuyết) để bàn, chậu sứ đường kính chậu 6-7cm. Cao cả cây và chậu ~ 12cm. Để bàn nhỏ xinh xắn. 75k 1 chậu