Xương rồng móc, xương rồng nhện S7

75.000 

Xương rồng móc, xương rồng nhện (xương rồng bông tuyết) để bàn, chậu sứ đường kính chậu 6-7cm. Cao cả cây và chậu ~ 12cm

Để bàn nhỏ xinh xắn. 75k 1 chậu

Xương rồng móc, xương rồng nhện (xương rồng bông tuyết) để bàn, chậu sứ đường kính chậu 6-7cm. Cao cả cây và chậu ~ 12cm. Để bàn nhỏ xinh xắn. 75k 1 chậu