XanhdecorXương rồngXương rồng núi (sùi) chậu sứ S7
Sẵn hàng giao

Xương rồng núi (sùi) chậu sứ S7

Xương rồng núi (sùi) để bàn, chậu sứ đường kính chậu 6-7cm. Cao cả cây và chậu ~ 12cm

Để bàn nhỏ xinh xắn

Xương rồng núi (sùi) để bàn, chậu sứ đường kính chậu 6-7cm. Cao cả cây và chậu ~ 12cm

Để bàn nhỏ xinh xắn

Sản phẩm bán chạy