cây nội thất

 • Thường xuân chậu sứ trắng

  185.000 
 • Cúc mốc chậu sứ XK (m)

  220.000  180.000 
 • Cỏ Lan Chi chậu sứ XK

  135.000 
 • Cau tiểu trâm chậu sứ XK (decor2)

  165.000 
 • Cần thăng chậu XK (decor cú)

  180.000 
 • Kim ngân 1 củ hạt dẻ

  180.000 
 • Cau tiểu trâm chậu sứ XK (decor1)

  165.000 
 • Đuôi công xanh chậu sứ XK (Cao)

  220.000 
 • Cần thăng decor tượng phật

  180.000 
 • Trầu bà đế vương chậu sứ XK (Cao)

  220.000 
 • Lan ý chậu sứ xuất khẩu (cao)

  245.000  220.000 
 • Dương xỉ nhật chậu sứ trắng XK

  145.000 
 • Tiểu cảnh cẩm nhung – may mắn 2

  245.000 
 • Tiểu cảnh cẩm nhung – may mắn

  245.000 
 • Cỏ lan chi

  95.000